Srážený uhličitan vápenatý

Srážený uhličitan vápenatý, nazývaný také PCC, je syntetický uhličitan vápenatý. Tento produkt vzniká reakcí hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2) a oxidu uhličitého (CO2). Tímto procesem vzniká velmi bílý a čistý uhličitan vápenatý s řízenou krystalickou strukturou. Tyto produkty se používají v široké škále aplikací, včetně výroby kancelářského papíru. Klíčovými parametry procesu jsou chemické a fyzikální vlastnosti vápna. Společnost Carmeuse nabízí produkty a technickou podporu pro dosažení optimální výroby PCC.

Obrázek
PCC_product