Kontrola spékání a obsahu vstupního materiálu

Obsah spékací suroviny je důležitým parametrem pro efektivní fungování procesu spékání a výrobu železa. Vhodný přídavek vápna ke stabilizaci obsahu aglomerátu prospívá nejen procesu spékání, ale i následnému procesu výroby železa. Společnost Carmeuse vyvinula řešení, které kombinuje kvalitně zpracované vápno a online monitorování chemismu, které umožňuje upravit dávkování tak, aby byl zajištěn stabilní index spékací báze. Toto řešení vede ke stabilnímu a spolehlivému vysokopecnímu procesu.

Obrázek
Basicity_control_1