barkisan
Produkt |
BARKISAN pro malty, omítky a stěrky

Vysokokvalitní hašené vápno, smíchané s pískem a cementem, díky čemuž vytváří velmi hladké zednické malty, omítky a stěrky.

Read more
calcitec roofing
Produkt |
CALCITEC® pro asfaltové střešní krytiny a šindele

Mletý vápenec s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého, používaný jako výplňový materiál.

Read more
calcitec
Produkt |
CALCITEC® pro beton

Calcitec® je technický mletý vápenec pro všechny typy hotových a prefabrikovaných betonů. 

Read more
calcitec for clay bricks
Produkt |
CALCITEC® pro hliněné cihly

Very fine milled limestone, with high calcium carbonate content.

Read more
decorcal
Produkt |
DECORCAL®

Vysokokvalitní hašené vápno, smíchané s pískem, cementem a vodou, díky čemuž vytváří velmi hladké zdicí malty, omítky a stěrky.

Read more
enduria
Produkt |
ENDURIA®

Výjimečné vápenocementové malty pro potřeby zdění a tvorby omítek.

Read more