aquacalco
Produkt |
AQUACALCO®

AquaCalco® představuje širokou řadu produktů pro všechny typy čištění vody. Zahrnuje všechno, od úpravy pitné vody a regulaci tvrdosti, přes náročnou přípravu procesní vody, až po čištění silně...

Read more
biocalco
Produkt |
BIOCALCO®

Řada produktů BioCalco® byla vyvinutá pro základní procesy čištění biologických tuhých látek s cílem maximalizovat vícenásobné účinky stabilizace, hygienizace a snížení zápachu vápněním.

Read more
product innovation
Služba | Životní prostředí
Inovace produktů

Společnost Carmeuse pokračuje v inovování a zajišťuje významné přínosy pro sektor vápna. Výzkumný a vývojový tým společnosti Carmeuse se zaměřuje na vývoj nových produktů pro čištění vody a odpadů a...

Read more
quality
Služba | Životní prostředí
Kvalita a dodávka

Konzistentní kvalita činidel, která splňuje požadavky procesu, je nezbytnou podmínkou pro hladký a bezpečný provoz každé vodárenské provozovny nebo čističky vod. Schopnost Carmeuse konzistentně...

Read more
design build
Služba | Životní prostředí
Návrh, výstavba a provoz

Zařízení na vápnění v provozovně zákazníka musí mít správný design. Ten je klíčem pro zajištění bezporuchového, bezpečného a hospodárného provozu.

Read more
optimization
Služba | Životní prostředí
Optimalizace a úpravy podle požadavků zákazníků

Výběr správného činidla je pro zajištění nákladově efektivního provozu zařízení na čištění vody nebo biologických tuhých látek klíčový. Každý projekt, spojený s bagrováním nebo rekultivací, má velmi...

Read more