calcitec for asphalt
Produkt |
CALCITEC® pro asfalt

Calcitec® je mletý vápenec s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého.

Read more
hydrated lime for asphalt
Produkt |
Hašené vápno pro asfalt

Hašené vápno představuje multifunkční přísadu pro asfaltové směsi.
Pomáhá zlepšovat odolnost vůči poškození vlhkostí a odolnost vůči mrznutí a roztápění, snižuje chemické stárnutí bitumenu a zlepšuje...

Read more
logistics
Služba | Stavebnictví
Logistické řešení

Jak je při použití vápna a vápence možné dosáhnout nejlepší možné výsledky? Společnost Carmeuse vám dokáže poskytnout spolehlivou podporu a hluboké znalosti od okamžiku, kdy se setkáme. Tuto podporu a...

Read more
mobile lab
Služba | Stavebnictví
Mobilní laboratoř

Společnost Carmeuse naslouchá potřebám svých zákazníků a investovala do mobilní silniční laboratoře, kde je možné údaje z našich řešení ViaCalco měřit v potřebném čase, a dokonce i hned po zhutnění. 

Read more
onsite support
Služba | Stavebnictví
Podpora na místě a poradenství

Jak je při použití vápna a vápence možné dosáhnout nejlepší možné výsledky? Společnost Carmeuse vám dokáže poskytnout spolehlivou podporu a hluboké znalosti od okamžiku, kdy se setkáme. Tuto podporu a...

Read more
supply chain
Služba | Železo a ocel
Řešení pro dodavatelský řetězec a skladování

Společnost Carmeuse vítá příležitost podělit se o svoje zkušenosti v oblasti logistiky se svými zákazníky, aby bylo možné optimalizovat procesy dodavatelského řetězce a systémy skladování a manipulace...

Read more