Lidé

Bezpečnost na prvním místě – Fungujeme bez nehod díky dobře motivovaným, školeným, vzdělaným a zdravým pracovníkům.

Řízení lokálních vztahů – Chceme být pokládáni za společnost, která funguje v konstruktivním dialogu se všemi zainteresovanými stranami. 

Lokální partnerství – Jsme partnery lokálních organizací za účelem zlepšení našich komuni

people

Planeta

Optimalizace zdrojů – Optimalizujeme naši spotřebu přírodních zdrojů (hornin, vody, fosilních paliv)
 
Snížení uhlíkové stopy (CO2) – Snižujeme uhlíkovou stopu naší společnosti a našich zákazníků
 
Podpora biodiverzity a respektování přírodního prostředí – Vytváříme a chráníme biodiverzitu a respektujeme životní prostřed

planet

Prosperita

Preferovaný dodavatel – Jsme preferovaným dodavatelem, s produkty a službami, které zajišťují největší přínos pro naše zákazníky a Carmeuse

Růst společnosti – Pokračujeme v rozvoji společnosti prostřednictvím strategických investicí a společných podniků při kladení důrazu na hodnoty Carmeuse

Ekonomika využívající odpad – Do našeho podnikání aktivně integrujeme ekonomiku využívající odpad

prosperity
area of focus
SDG

Abychom posunuli naši vizi o krok dopředu a při pokračujícím rozvoji této vize pro zajištění většího globálního vlivu jsme sladili naše cíle s Cíli udržitelného rozvoje OSN (CUR). Tyto cíle představují naléhavou výzvu na opatření pro všechny země (rozvinuté i rozvojové) za účelem dosažení společného globálního partnerství do roku 2030.

Objevte CUR, ke kterým může Carmeuse přispět. 

Přečtěte si víc