Enduria®

Ideální vápenocementové malty pro zdění a omítání.

25.000
bytů za rok v Evropě
15
spokojených závodů
60
let odborných znalostí

Klíčové aspekty

  • Enduria® usnadňuje a urychluje práci stavebních dělníků.
  • Jedná se o dokonalou kombinaci hydrátu a cementu, jejímž výsledkem je správná zpracovatelnost a přilnavost pro účel a použití tohoto výrobku.
  • Díky hydrátu ve směsích jsou také podmínky vnitřního ovzduší pro obyvatele budov zdravější, což je známo již desítky let.