Calcitec® pro stavební materiály

Technický mletý vápenec s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého. Výsledkem použití Calcitecu® ve směsi jsou vysoce výkonné střešní membrány a šindele s dlouhou životností. Je také nejlepším řešením pro všechny typy hotových betonových směsí a betonových prefabrikátů. Doporučuje se pro použití v architektonickém betonu, čímž se minimalizuje použití barviv.

25.000
bytů za rok v Evropě
15
spokojených závodů
60
let odborných znalostí

Klíčové aspekty

  • Calcitec® se používá jako skelet ve směsi živičných směsí a plniva, aby se vytvořila hmotnost směsi.
  • Je kompatibilní s čistým a oxidovaným asfaltem i s asfaltem modifikovaným SBS.
  • Calcitec® se používá ve směsích pro podlahové roztoky k vytvoření hmotnosti a stability.
  • Díky konzistenci bělosti, absorpce a jemnosti přispívá k efektivnějšímu výkonu v procesu.
  • Calcitec® může částečně nahradit cement ve směsi, jakmile je certifikován podle konceptu ekvivalentních vlastností betonu v souladu s evropskou normou pro beton EN 206.