Syntetické strusky

Při sekundární výrobě oceli je kontrola strusky pro rafinaci klíčovým prvkem úspěchu. Použití syntetické strusky navržené tak, aby měla požadované chemické složení a fyzikální vlastnosti, jako je viskozita, pomáhá při kontrole strusky. Syntetické strusky obsahující vysoce čisté a reaktivní vápno a další tavidla a dezoxidační činidla pomáhají dosáhnout kvality oceli před odléváním. Syntetické strusky se používají zejména k odstranění síry a nekovových vměstků.

10.000.000
tun oceli / rok
17
spokojení klienti
30
roky odborných znalostí

Klíčové aspekty

Lopatková pec:

  • Sulfidová kapacita / Optická zásaditost
  • Zásaditost strusky
  • Fluxing / viskozita
  • Redoxní kapacity
  • Opotřebení žáruvzdorných materiálů