Chemický vápenec a dolomitický vápenec

Náš chemický vápenec nebo doloston se používá v procesu výroby železa k úpravě zásaditosti a k výrobě strusky, která odstraňuje nečistoty ze železné rudy při výrobě tekutého surového železa nebo DRI.

10.000.000
tun oceli / rok
17
spokojených klientů
30
let odborných znalostí

Klíčové aspekty

  • Optimální chemismus a čistota
  • Správné dimenzování
  • Vysoké, specifické množství uhličitanu vápenatého, uhličitanu hořečnatého nebo obojího
  • Nízký obsah zbytkových látek včetně oxidu křemičitého, jílu a organických látek

Dobré vědět:

  • Vápenec se přidává do železného aglomerátu a pelet, aby se přidalo tavidlo a podpořila aglomerace
  • Vysoké pece jej mohou přidávat také přímo do vsázky, aby podpořily tvorbu strusky a ochránily žáruvzdorné materiály