Dolomitické hašené vápno

Naše dolomitické pálené vápno má správný obsah hořčíku pro vyvážení a ochranu vašich žáruvzdorných materiálů. Obsah vápníku v dolomitickém vápně se používá v kombinaci s vápnem s vysokým obsahem vápníku jako tavidlo k dosažení správného chemismu strusky a fyzikálních vlastností. Dolomitické pálené vápno má zásadní význam pro výrobu kvalitní oceli a kontrolu vašich nákladů.

10.000.000
tun oceli / rok
17
spokojených klientů
30
let odborných znalostí

Klíčové aspekty

  • Správná rovnováha hořčíku chrání žáruvzdorné materiály a zabraňuje jejich erozi.
  • Hořčíkem nasycená struska s dolomitickým vápnem podporuje a udržuje pěnivost v EAF.
  • Chrání žáruvzdorné materiály před zářením elektrického oblouku v EAF.
  • Manipulace s vápnem zabraňuje tvorbě jemných částic.
  • Vstřikování vápna do EAF pro další kontrolu aktivity vápna a zpěnění strusky.