calcitec for asphalt
Produkt |
CALCITEC® pro asfalt

Calcitec® je mletý vápenec s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého.

Read more
hydrated lime for asphalt
Produkt |
Hašené vápno pro asfalt

Hašené vápno představuje multifunkční přísadu pro asfaltové směsi.
Pomáhá zlepšovat odolnost vůči poškození vlhkostí a odolnost vůči mrznutí a roztápění, snižuje chemické stárnutí bitumenu a zlepšuje...

Read more
viacalco
Produkt |
VIACALCO®

ViaCalco® představuje rozsáhlé produktové portfolio hašeného vápna a na míru šitých vápenných pojiv, která se nazývají i hydraulická cestářská pojiva. Ve vašem regionu nebo zemi nabízíme řešení na...

Read more