Klíčové aspekty

Enduria® je dokonalá kombinace hašeného vápna a cementu, jejímž výsledkem je správná zpracovatelnost podle účelu a použití tohoto produktu. Ulehčuje práci na stavbě, protože do směsi je potřebné přidat jen vodu a písek.

Přínosy pro vás

Enduria® usnadňuje a zrychluje práci pracovníků na stavbě. Kromě toho hašené vápno ve směsích zlepšuje pro obyvatele dané budovy podmínky v interiéru, což je známé už dlouhá desetiletí.