Klíčové aspekty

Hašené vápno se už celá staletí používá jako primární přísada do zdicích malt a i dnes se používá při rekonstrukcích historických objektů. Malty, vyrobené z vápna a cementu, vykazují vynikající zpracovatelnost a také přiměřenou pevnost v tlaku spolu s vysokou pevností v ohybu, nízkou propustností vody a vynikající pevností spojení.

Hašené vápno je hlavní složkou omítek a stěrek, protože zvyšuje pevnost, životnost a zpracovatelnost těchto povrchových úprav. Barkisan je jemný, bílý, velmi čistý produkt, speciálně hydratovaný pro pohodlné a bezproblémové použití v maltách.

Přínosy pro vás

Různé studie porovnávaly vlastnosti cementovovápenných malt se zdicími cementovými maltami. Cementovovápenné malty vykazovaly vyšší přilnavost a pevnost ve střihu a menší prosakování vody. Při omítání a stěrkování Barkisan prokazuje svoji všestrannost a krásný vzhled.