customer service
Service | Građevinarstvo

Korisnički Servis

We work every day to put our knowledge and skills at the service of our customers by being there for you 24/7. We’re focused on taking care of you, our customer, as well as, expanding our reach to new...

Read more
quicklime for aac
Product |

QUICKLIME za autoklavni aerisani beton (AAC)

Živi kreč je ključan u procesu penušanja, jer trenutno reaguje sa vodom i aluminijumskim prahom prilikom proizvodnje blokova od autoklavnog aerisanog betona. 

Read more
quicklime for lime putty
Product |

QUICKLIME Živi kreč za proizvodnju krečnog testa

Krečno testo se uglavnom koristi za proizvodnju maltera i gipsa.

Read more
supply chain
Service | Gvožđe i Čelik

Rešenja za Lanac Snabdevanja i Skladištenje

Carmeuse pozdravlja priliku da podeli svoju logističku eksperizu sa svojim klijentima, kako bi pomogao optimizaciji Vaših procesa u vezi sa lancem snabdevanja i sistema skladištenja i upravljanja.

Read more