TerraCalco® 95

TerraCalco® 95 je najbrže rešenje za povećanje pH vrednosti zemljišta, sa najvećim sadržajem kalcijuma, granulisano, sa mogućnošću rasipanja svim tipovima rasipača za mineralna đubriva.

>600.000
hektara tretiranih useva
>7.000
zadovoljnih klijenata
15
godina stručnosti

Ključne informacije

  • TerraCalco® 95 je najbrži i najefikasniji proizvod za povećanje pH vrednosti zemljišta.
  • Kako biste postigli znatno veće prinose i bolje iskorišćenje NPK đubriva na svom polju, neophodno je da primenite TerraCalco® 95.
  • Oplemenjivač zemljišta TerraCalco® 95 će poboljšati zbijenu strukturu zemljišta na spektakularan način. Na taj način obezbediće mnogo bolji vodno-vazdušni režim u zemljištu, osiguravajući da rezerve vode u zemljištu budu dostupnije za biljke.