LRF procesi

Proces rafinacije se sastoji od dezoksidacije i uklanjanja preostalih nečistoća, posebno sumpora i nemetalnih uključaka, kao i fino podešavanje hemijskog sastava. Upotrebom sintetičke troske koja sadrži kalcijum i aluminijum, kao i druge topitelje postiže se bolje rastvaranje i  formiranja bele troske u ranoj fazi procesa. Carmeuse-ov kreč sa niskim sadržajem sumpora visoke čistoće i reaktivnosti koristi se za efikasno postizanje dezoksidacije i ciljane hemijske čistoće, a mešavine koje sadrže kreč mogu se prilagoditi svakoj od specifičnih potreba.

Image
LRF_processes_2