Kalcijumove soli

Jedinjenja ili soli na bazi kalcijuma koriste se širom sveta u širokom spektru primena. Kao izvor kalcijuma za proizvodnju ovih „hemikalija” najčešće se koriste proizvodi na bazi kreča jer ne kontaminiraju krajnje proizvode stranim i nepoželjnim jonima. Krajnji proizvodi se mogu koristiti u poljoprivredi, preradi hrane, stočnoj hrani, dezinfekciji, proizvodnji plastike i mnogim drugim. Carmeuse nudi širok spektar proizvoda, znanja i usluga fokusiranih na specifične potrebe glavnih procesa koji koriste proizvode na bazi kreča kako bi se maksimizirala efikasnost celog procesa.

Image
Calcium_salts_1

Karakteristike detaljnije:

Visoka čistoća i reaktivnost:

  • Carmeuse portfolio je veoma širok, svaki proizvod ima visoku čistoću i prilagođenu reaktivnost vašem procesu, jer ova svojstva imaju direktan uticaj na prinos procesa i kvalitet finalnog proizvoda.
  • Asortiman proizvoda je u skladu sa HACCP i FCA propisima i standardima.

Visok sadržaj kalcijuma:

→ Svi ponuđeni proizvodi imaju visok sadržaj kalcijuma:

  • Proizvodi na bazi krečnjaka: minimum 38% v kalcijuma.
  • Proizvodi na bazi negašeg kreča: minimum 68% v kalcijuma.
  • Proizvodi na bazi hidratisanog kreča: minimum 52% v kalcijuma.

pH kontrola:

  • Veoma pogodan za kontrolu pH za zaštitu biološkog života u reaktoru ili za postizanje optimalnih uslova za biohemijske reakcije.
  • Vrednost neutralizacije obezbeđuje odgovarajuću neutralizaciju (organskih) kiselina, stvarajući kalcijumove soli visoke čistoće.