NutriCalco®

NutriCalco® je naš proizvod na bazi krečnjaka (kalcijum-karbonata) različite granulometrije za različite formulacije stočne hrane i premiksa. To je ključni element u proizvodnji stočne hrane. NutriCalco® je ključni izvor kalcijuma, pH pufera i neutralizatora na tržištu krmnih mešavina, a takođe se koristi kao nosač za vitamine, aminokiseline i arome u premiksima.

Ključne informacije

  • Kalcijum karbonat je dragocen izvor kalcijuma, koji je neophodan za izgradnju kostiju.
  • Ima važnu ulogu u apsorpciji hranljivih materija (propustljivosti ćelijskih membrana) i formiranju krvi.
  • Nedostatak kalcijuma neminovno dovodi do smanjenja proizvodnje jaja, mleka i čvrstoće kostiju kod životinja.
  • Obezbeđivanje adekvatnog unosa kalcijuma je ključno za održavanje zdravih i produktivnih životinja.