Zagađena zemljišta

U Evropi se tretiraju velike količine industrijskog mulja i kontaminiranog zemljišta. U skladu sa konceptom cirkularne ekonomije, industrijski mulj se može ponovo koristiti u industriji, građevinarstvu i sanaciji ili ponovo koristiti kao gorivo. Sva opterećenja životne sredine, bez obzira na njihovu vrstu i poreklo, zahtevaju tretman kako bi se kontrolisali njihovi negativni uticaji na životnu sredinu. Carmeuse nudi StabiCalco® asortiman proizvoda za sveobuhvatan tretman i stabilizaciju zagađenog zemljišta.

Image
Polluted_soil

Karakteristike detaljnije:

Neutralizacija:

 • StabiCalco® asortiman proizvoda sa pH vrednošću od 12,6 ima visoku vrednost neutralizacije koja omogućava povećanje pH vrednosti bez upotrebe korozivnih i opasnih hemikalija.

Prilagođene mešavine:

 • U posebnim slučajevima, prilagođena veziva koja sadrže kreč kombinuju gorenavedene efekte sa povećanom cementnom reakcijom hidrauličnih dodataka. Rezultat su stabilni i izdržljivi finalni proizvodi gde god je to potrebno.

Efekti koagulacije:

 • StabiCalco® proizvodi promovišu koagulaciju glinenih jedinjenja čineći ih lakšim za lečenje.

Imobilizacija i stabilizacija:

 • Za većinu sedimenata, prilagođena veziva kombinuju gore navedene efekte sa povećanom cementnom reakcijom hidrauličnih dodataka. Ovaj sinergistički efekat rezultira stabilnim i izdržljivim finalnim proizvodima gde god je to potrebno.

 

Prednosti detaljnije:

Poboljšana bezbednost:

 • Sigurnija neutralizacija kiselog zemljišta sa StabiCalco® S i M koji se smatraju ne-ADR proizvodom i ne korozivnim za kožu.

Poboljšano rukovanje:

 • Sušenje (zahvaljujući egzotermnim reakcijama).
 • Dalje odvodnjavanje i fizička transformacija zahvaljujući reakciji sa mineralima gline u zemljištu, čime se oslobađa fizički vezana voda; ovo menja njihov karakter u peskovit ili zrnast.

Imobilizacija zagađivača i blokada ispiranja:

 • Smanjenje rastvorljivosti većine zagađivača u zagađenom zemljištu (naročito teških metala, fluorida i sumpora) zbog alkalne pH vrednosti i dodavanja kalcijuma, što sprečava njihovo ispiranje u životnu sredinu.

Smanjenje TCO:

 • Zahvaljujući različitim karakteristikama StabiCalco® asortimana, može se postići smanjenje broja koraka tretmana i/ili tretmana na licu mesta, što dovodi do smanjenja ukupnih troškova lečenja.
 • Nema ograničenja dostupnosti i lokalno proizvedeno.

Održivost:

 • Potencijalna ponovna upotreba 'mulja'.
 • U nekim slučajevima moguće je lečenje na licu mesta.