Proizvodnja gvožđa

Carmeuse-ov kreč i proizvodi na bazi kreča igraju ključnu ulogu u proizvodnji sirovog gvožđa. Koriste se kao topitelji i omogućavaju podešavanje baziciteta pri formiranju troske u visokoj peći ili za podešavanje baziciteta peleta koji se posebno koristi za proizvodnju DRI (Sunđerastog gvožđa). Njihova jedinstvena svojstva, uključujući sposobnost uklanjanja silicijum dioksida, kontrolu temperature i olakšavanje procesa topljenja, čine ih nezamenljivim u procesima proizvodnje sirovog gvožđa. Sa fokusom na održive prakse, integracija proizvoda na bazi kreča doprinosi smanjenju uticaja na životnu sredinu i promovisanju cirkularne ekonomije u procesu proizvodnje sirovog gvožđa. Kako industrija čelika nastavlja da se razvija, kreč ostaje kamen temeljac njene održive budućnosti.

Image
steel_3
Menu

PRIPREMA ŽELEZNE RUDE

Industrija čelika širom sveta unapređuje procese i tehnologije sa ciljem smanjenja troškova proizvodnje i uticaja na životnu sredinu na efikasan način. Carmeuse obezbeđuje rešenja za proizvođače čelika snabdevanjem visokokvalitetnim krečnjakom, dolomitom i proizvodima na bazi kreča, koji pomažu da se neutrališe kontinuirana degradacija kvaliteta železne rude.

Više informacija
Iron_ore_4

SINTEROVANJE I KONTROLA BAZICITETA

Bazicitet sirovine za sinterovanje je važan parametar u efikasnom funkcionisanju procesa sinterovanja i proizvodnje gvožđa. Pravilno dodavanje kreča za kontrolu baziciteta sintera donosi prednosti ne samo u procesu sinterovanja, već i u daljem procesu proizvodnje gvožđa.

Više informacija
Basicity_control_1

ODSUMPORAVANJE SIROVOG GVOŽĐA

U procesu odsumporavanja sirovog gvožđa, efikasnost procesa i metalni izvadak delimično zavise od kvaliteta i pouzdanosti proizvoda za odsumporavanje, ali i od njihove tečljivosti. Carmeuse obezbeđuje fluidizirani mleveni kreč u svom najčistijem i najfinijem obliku prema specifikacijama ili mešan sa metalnim magnezijumom i dodacima koji obezbeđuju dobru tečljivost troske.

Više informacija
Hot_metal_1