Mleveni živi kreč

U procesu odsumporavanja vrućih metala, Carmeuse nudi tečno mleveni kreč ili mešavine koje se ubrizgavaju u vrući metal kroz uronjenu koplju koristeći inertni gas-nosac kao što je argon ili azot. Pošto je odsumporavanje reakcija kontrolisana difuzijom i povezana sa reaktivnom površinom koja je dostupna za reakciju, kreč mora biti što je moguće finiji i veoma tečljiv.

10.000.000
tona čelika / godišnje
17
zadovoljni klijenti
30
godine stručnosti

Ključne informacije

Sinter fabrika:

  • Osnovnost sinter-mešavine
  • Efikasnost aglomeracije i potražnja za vodom
  • Potrošnja goriva
  • Povrat sintera

 

Odsumporavanje vrućim metalom:

  • Injekcija ili ko-injekcija sa magnezijumom
  • Početni i ciljani nivo sumpora