Priprema železne rude

Proizvodi kompanije Carmeuse, bilo da su u obliku krečnjaka ili dolomita, ili kalcitnog ili dolomitnog kreča pomažu da se uklone nečistoće i poboljšaju fizička i hemijska svojstva aglomerata za primenu kako u visokim pećima, tako i za direktnu redukciju. Naš krečnjak ili proizvodi na bazi kalcitnog ili dolomitnog kreča visokog kvaliteta sa optimalnom raspodelom veličine čestica utiču na ugljenični otisak procesa proizvodnje gvožđa tako što unapređuju produktivnost i umanjuju ukupne troškove energije, kao i emisije iz procesa pripreme železne rude. 

Image
Iron_ore_4