Kalcijum silikatne zidane jedinice

Kalcijum silikatna zidarska jedinica je montažni građevinski materijal koji istovremeno obezbeđuje strukturnu, toplotnu i akustičnu izolaciju. Ove jedinice se proizvode mešanjem kreča, peska i vode u serijskom procesu, pri čemu kreč mora odmah da reaguje sa živim krečom da razvije neku ranu „zelenu“ snagu pre nego što uđe u autoklav.

Image
sand_lime_bricks_1