Cilj Carmeuse Fondacije je da formira partnerstva pomoću kojih bi se siromašnoj deci pružila mogućnost obrazovanja, obuke ili pomoći kako bi se poboljšale njihove šanse za uspeh u životu. Verujemo da je neophodno ulagati u život dece danas kako bismo izgradili sledeću generaciju. Ovo pretvaramo u stvarnost finansijskim doprinosima i entuzijastičnom podrškom dobrovoljaca zaposlenih u Carmeuse-u.

Naša fondacija se koncentriše na projekte u blizini naših pogona ili naših kancelarija, jer nam omogućava stvaranje jačih veza i kanala komunikacije između naših zaposlenih, udruženja na terenu i zajednica u kojima poslujemo.

Od svog osnivanja 2010. godine, Fondacija Carmeuse podržala je mnoge projekte u više regiona (50 u SAD-u i Kanadi, 20 u Evropi, uključujući 8 u Belgiji i 1 na Bliskom Istoku). Fondacija Carmeuse takođe promoviše lokalnu solidarnost. Za to zaposleni u Carmeuse redovno organizuju dane koje posvećuju siromašnoj deci: vrtlarstvo, građevinarstvo, farbanje, radove za udruženja i partnere.

To su inicijative koje naša kompanija želi da podstakne i razvije kako bi podržala važne projekte za zajednicu i u koje zaposleni mogu da se uključe.

Svrha Fondacije Carmeuse:
•    Osiguranje dugotrajnog i pouzdanog partnerstva sa sponzorisanim organizacijama
•    Ojačanje ljudskog aspekta naše kompanije interno i eksterno
•    Razvijanje osećaja ponosa kod zaposlenih
•    Povećanje vrednosti naše kompanije u susednim zajednicama
•    Promocija komunikacije kako bi se stvorile čvršće veze između naše kompanije i zajednice

Za više informacija kontaktirajte:
Nadine de Halleux - nadine.dehalleux [at] carmeuse.com 

BELGIJA:
•    Za period od 2017. - 2018., odlučili smo da podržimo sledeća udruženja koja je predložila Fondacija King Baudouin:
Amarrage in Braine-L'alleud
C-Page in Liège

•    Za period od 2015. – 2016., odlučili smo da podržimo sledeća udruženja koja je predložila Fondacija King Baudouin:
CIAC in Couvin
AMO Reliance in Visé

•    Za period od 2013. – 2014., podržali smo sledeća udruženja koja je predložila Fondacija King Baudouin: 
Racynes
Gabs

RUMUNIJA / MAĐARSKA-BOSNA-SRBIJA / ČEŠKA REPUBLIKA-SLOVAČKA: 
•    Rumunija : Drum Sigur "Choose your Way" je projekat pomoću koga Școala de Valori i Carmeuse pomažu Rumunskim tinejdžerima da ponovo otkrivaju svoj urođeni potencijal, steknu poverenje u svoje sposobnosti i koriste pomenute sposobnosti da naprave put ka budućem poslu.
•    Rumunija: Obrazovni centar Diaconia u Brašovu: pružanje obrazovnih usluga za 15 dece u vrtiću
•    Mađarska: Zdravstveni centar za decu sa invaliditetom u Boliju 
•    Bosna : Osnovna škola Ozren u Donjoj Paklenici: nudi bolje uslove za obrazovanje, podržava računarsku obuku i poboljšava školsku infrastrukturu (popravka sistema centralnog grejanja)

TURSKA:
•    Balev u Izmiru : studentsko prebivalište 

 LOKLANA ODGOVORNA LICA:
•    Rumunija: Lorena FELDER: +40 722 46 48 91
•    Bosna, Srbija: Katarina TODOROVIC: + 381 648 22 41 14 
•    Mađarska, Češka., Slovačka: Lenka KIS-BODNAROVA : +421 58 78 62 217
•    Turska: Arif ONCU: +90 232 463 80 42