TerraCalco® 55

TerraCalco® 55 je fini, mleveni materijal. Tradicionalni materijal na bazi kalcijum-karbonata, koji je odobren u organskoj proizvodnji, sa sadržajem >53% CaO i dugoročnim dejstvom. U poređenju sa drugim vrstama kalcijum-karbonata, naš proizvod je efikasniji zbog svoje fine granulacije.

> 300.000
hektara tretiranih useva
>1.000
zadovoljnih klijenata
>25
godina stručnosti

Ključne informacije

  • TerraCalco® 55 je proizvod koji se tradicionalno koristi za povećanje pH vrednosti zemljišta.
  • Mleveni krečnjak je dobar izvor Ca za biljke samo ako je fin kao naš proizvod.
  • Ovaj tip proizvoda je rastvorljiv samo u kiselinama kao što je limunska kiselina iz korena biljaka, tako da je fina granulacija veoma važna karakteristika našeg proizvoda.
  • Da biste rasipali ovaj proizvod na terenu, potrebno je da koristite poseban posipač za rukovanje finim materijalom.