Živi kreč

Živi kreč je ključan u procesu pene, jer odmah reaguje sa cementom, gipsom, vodom i aluminijumskim prahom kada se prave blokovi od gaziranog autoklaviranog betona. Živi kreč se takođe koristi za proizvodnju krečnog kita, koji se koristi u malterima i malterima.

25.000
stanova godišnje u Evropi
15
zadovoljne biljke
60
godine stručnosti

Ključne informacije

  • Pruža visoke performanse
  • Isplativi i ekološki prihvatljivi atributi
  • Prednosti za mnoge različite industrijske primene