Celuloza i papir

„Celuloza i papir“ je generički naziv za industriju u kojoj se drvo prerađuje u papir, celulozu, karton i druge proizvode na bazi celuloze. Kreč je jedan od najvažnijih proizvoda koji se koriste u ovoj aplikaciji. Primenjuje se u procesu ekstrakcije celuloze, pri beljenju (formiranje kalcijum hipohlorita) iu procesima tretmana vode. Ovaj reagens je ključan u najčešće korišćenom "Kraft procesu", gde se kreč koristi u zatvorenoj petlji za proces kaustifikacije.

Image
Paper_newspapers

Proces kaustizacije je transformacija iz formiranog 'nusproizvoda' natrijum karbonata u kaustičnu sodu. Dobijeni natrijum hidroksid se ponovo koristi u procesu. Rekalcifikacija (pretvaranje krečnjaka u kreč) dobijenog kalcijum karbonata postiže prinos kreča od 90 do 97 %. Da bi se nadoknadili gubici, potrebno je dopunjavanje gašenog kreča visoke čistoće (iz spoljnog izvora).