SuperCalco®

SuperCalco® je veoma čist hidratisani kreč koji se može koristiti za proizvodnju konopljinog betona. Takođe, pomešan sa peskom, cementom i vodom, može da proizvede veoma glatke unutrašnje i spoljašnje maltere.

25.000
stanova godišnje u Evropi
15
zadovoljne biljke
60
godine stručnosti

Ključne informacije

  • Zahvaljujući visokoj čistoći SuperCalco®-a, kombinacija konoplje, hidrata i vode pravilno očvršćava tako da graditelji mogu lakše da je proizvode.
  • SuperCalco® je fin, beli proizvod visoke čistoće i specijalno hidratisani kreč za praktičnu i besprekornu upotrebu u malterima.
  • Hidrat je ključni sastojak maltera i maltera jer povećava snagu, izdržljivost i obradivost ovih završnih obrada.