Hidrirajte

Hidrat je multifunkcionalni aditiv za asfaltne mešavine koji smanjuje osetljivost na vlagu i skidanje. Menja oksidacionu hemiju u vezivu, deluje kao antioksidans protiv starenja i smanjuje ugljenični otisak za 23% zbog dužeg veka trajanja i smanjenog rada na održavanju.

>30
godine ekspertize u Evropi

Ključne informacije

  • Povećana otpornost na vlagu.
  • Učvršćuje vezivo i asfalt kako bi se oduprli kolotrazi.
  • Poboljšava žilavost i otpornost na rast loma na niskim temperaturama.
  • Produžen životni vek do 25% prema francuskim agencijama.
  • Francuske i holandske agencije za autoputeve su uverene.

Sve gore navedene osobine povećavaju izdržljivost asfaltnih mešavina. Menadžeri puteva potvrđuju da hidrat povećava trajnost za 25% tokom životnog veka asfaltnih puteva, čime se smanjuje ugljenični otisak za 23%. Kontaktirajte nas da biste saznali više o našem hidratizovanom kreču i našoj stručnosti.