Oplemenjivači zemljišta

Zemljište je jedan od naših najvažnijih resursa. Potrebno nam je zdravo, uravnoteženo zemljište, bez blokada nutritivnih elemenata, sa savršenim fizičkim, hemijskim i biološkim svojstvima, koje nam pomaže da postignemo visoke prinose po jedinici površine. Za sve poljoprivrednike, vrhunska, visokokvalitetna proizvodnja po prihvatljivim cenama je cilj kome teže.

Image
Soil_amendament_hands

Kako bismo postigli visoke prinose i imali kvalitetan rod, zemljište mora da bude zdravo, sa uravnoteženim fizičkim, hemijskim i biološkim svojstvima. Takvo zemljište mora imati konstantnu i neutralnu pH vrednost.

Poljoprivrednici teže ka ostvarenju što većih prinosa, ali ponekada je to veoma teško, kako zbog prirodne ali i veštačke kiselosti zemljišta, alkalnosti zemljišta, nedostatka kalcijuma i zbijene strukture zemljišta, narušenog vodno-vazduđnog režima u zemljištu, kakva su zemljišta u većini regiona. Da bi odgovorili na ovaj izazov i postigli željene prinose, farmeri ponekad moraju da koriste prevelike količine NPK (azot, fosfor i kalijum) đubriva. Ovo dodatno dovodi do zakišeljavanja zemljišta, sa negativnim uticajem na poljoprivrednu proizvodnju. Da bismo odgovorili na sve ove izazove, razvili smo TerraCalco®.