AquaCalco® W

AquaCalco® W proizvodi su proizvodi na bazi kreča dizajnirani za bezbedan i čist tretman vode za piće. Primene ovih proizvoda variraju od prečišćavanja, kontrole pH vrednosti, remineralizacije do omekšavanja vode, i čak su pogodni za upotrebu u naprednim jedinicama za dekarbonizaciju kao što su reaktori na pelete.

>7 mil.
Evropljani koriste vodu za piće tretiranu sa AquaCalco®
215 mil.
m3 vode za piće proizvedene korišćenjem AquaCalco®
>30
godine stručnosti u tretmanu vode za piće

Ključne informacije

 • Dostupan u različitim oblicima:
  AquaCalco® LSW (kalcijum karbonat, krečnjak);
  AquaCalco® QW (kalcijum oksid, živi kreč);
  AquaCalco® SW (kalcijum hidroksid, hidratisani kreč);
  AquaCalco® MW (krečno mleko, suspenzija hidratisanog kreča).
 • Pogodan za tretman vode namenjene za ljudsku upotrebu u skladu sa EN 12518. Veoma nizak sadržaj aluminijuma omogućava proizvodnju vode za bolnice.
 • Koristi se u velikom broju aplikacija kao što su dekarbonizacija bazena, poboljšano omekšavanje u reaktorima na pelete, remineralizacija, prečišćavanje i kontrola pH.

Proizvodi su dostupni sa različitim distribucijama veličine čestica i koncentracijama prilagođenim potrebama tehnologije i opreme koja se koristi.