Plastika i guma

Proizvodi na bazi minerala kalcijuma se široko koriste u proizvodnji plastike i gume širom sveta. Funkcije proizvoda na bazi kalcijuma kreću se od sredstava za punjenje i zbijanje do vrhunskih prilagođenih sredstava za stabilizaciju i rukovanje. U okviru Carmeuse portfelja imamo niz proizvoda koji hemijski i fizički ispunjavaju veoma zahtevne specifikacije koje se zahtevaju u ovim primenama.

Image
Plastic_blue_balls