Proizvodnja čelika u elektrolučnim pećima (EAF)

Carmeuse-ov visokokvalitetni kalcitni i dolomitni kreč predstavljaju veoma važne dodatke koji se koriste u elektrolučnim pećima. Kalcitni i dolomitni kreč obezbeđuju CaO i MgO i modifikuju bazicitet i viskozitet troske radi prečišćavanja čelika, uklanjanja fosfora i silicijuma i praćenja sumpora uz unapređenje procenta metalnog izvadka. Dodatak Carmeuse-ovog dolomitnog ili magnezijskog kreča je posebno potreban da bi se zaštitio i produžio životni vek vatrostalnog ozida i omogućilo promovisanje penušanja troske tokom jedne šarže. Injektiranje kreča se preporučuje da bi se dodatno poboljšala ukupna efikasnost i održivost procesa, a Carmeuse je prepoznat kao industrijski stručnjak u ovoj oblasti.

Image
EAF_steelmaking_1