Cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija je široko prihvaćena. To se proteže dalje od pukog upravljanja otpadom. Prihvatanjem kružnih praksi možemo stvoriti održiviji i resursno efikasniji sistem. U Carmeuseu nastojimo da povećamo vrednost otpada i nusproizvoda i da ih transformišemo u tok resursa.

Naša stručnost

 • Naše usluge smanjuju uticaj na životnu sredinu.
 • Omogućite klijentima da ostvare uštede.
 • Minimizirajte njihov uticaj na životnu sredinu.
 • Ispunite nivoe usklađenosti.
Menu

Od linearne ekonomije do cirkularne ekonomije → fundamentalna razlika između ova dva ekonomska modela je u tome što, dok linearna ekonomija prati pristup koraka „uzmi – napravi otpad“, cirkularna ekonomija prati 4Rs pristup „smanji, ponovo koristi, recikliraj, i oporaviti“, potpuno uklanjajući otpad iz jednačine.

Kružna ekonomija je inovativan ekonomski model koji ima za cilj da minimizira otpad i maksimizira efikasnost resursa. Za razliku od tradicionalnog linearnog pristupa (gde se resursi izvlače, koriste i odbacuju), cirkularna ekonomija ima za cilj da zadrži materijale, proizvode i resurse u opticaju što je duže moguće. Zasniva se na tri principa: eliminisati otpad i zagađenje, cirkulisati proizvode i materijale (u njihovoj najvećoj vrednosti) i regenerisati prirodu.

Zašto je cirkularna ekonomija važna?

 • Optimizacija resursa: U kružnoj ekonomiji, ograničeni resursi poput metala, minerala i fosilnih goriva se koriste efikasnije. Dizajnirajući proizvode za dugovečnost, mogućnost popravke i recikliranje, kompanije mogu da smanje svoje oslanjanje na prvobitne materijale.
 • Smanjenje otpada: Kružne prakse minimiziraju stvaranje otpada. Umesto odbacivanja proizvoda, oni se popravljaju, obnavljaju ili prepravljaju. Ovo ne samo da smanjuje otpad na deponijama, već i štedi energiju i sirovine.
 • Ekonomske mogućnosti: Prihvatanje cirkularnosti otvara nove poslovne mogućnosti. Kompanije mogu da stvore vrednost prenamenom tokova otpada, razvojem inovativnih tehnologija reciklaže i nudeći kružne usluge (kao što su lizing ili deljenje proizvoda).
 • Prednosti za životnu sredinu: Zatvaranjem petlje, smanjujemo zagađenje, čuvamo ekosisteme i ublažavamo klimatske promene. Kružni sistemi daju prioritet obnovljivoj energiji, održivim materijalima i regenerativnim praksama.

Nedostatak resursa, prekomerna potrošnja i urbanizacija su megatrendovi koji podstiču težnju ka cirkularnijoj ekonomiji.

U aplikacijama za usklađenost sa životnom sredinom, zauzeti smo sa nekoliko inicijativa kako bismo povratili tokove nusproizvoda, tretirali ih i ponovo koristili kako bismo zamotali kalcijum i uneli kružnost u tretman usklađenosti sa životnom sredinom. Već smo razvili putanje oporavka za neke specifične tokove, kao što su:

 • Proizvodi sagorevanja uglja (pepeo) ponovna upotreba u građevinarstvu i sanaciji.
 • Biočvrste materije ponovo koriste na poljima kao organski amandman.
 • Termička obnova zapaljivog otpada i nusproizvoda.
 • Specifični ostaci kontrole zagađenja vazduha za dalju upotrebu u građevinarstvu.

Naš tim za inovacije i cirkularnu ekonomiju stalno razvija nove rute za novi specifični tok. Ne ustručavajte se da nas kontaktirate da procenimo opcije koje bi mogle da se uvedu za vaš konkretan strim.