EcoVadis je međunarodno priznati dobavljač ocena održivosti poslovanja i referenca u B2B (firma firmi) industriji i globalnim lancima snabdevanja. Na osnovu 21 kriterijuma, evaluacija se vrši u četiri domena: životna sredina, rad i ljudska prava, etika i održiva nabavka. U 2019. godini EcoVadis je ponovo sertifikovao više entiteta Carmeuse-a širom sveta. Osam entiteta je postiglo GOLD nivo.

Subjekti Carmeuse-a sistematski su poboljšavali svoje performanse od 2017. godine, zahvaljujući izvrsnom timskom radu u svim različitim zemljama obuhvaćenim procenom, i zahvaljujući sprovođenju nekoliko projekata, kao što je sertifikacija OHSAS 18001 na lokacijama Carmeuse-a Europe, revidirani Etički kodeks Carmeuse, Kodeks ponašanja dobavljača Carmeuse-a i bolje izveštavanje.

Sertifikati i ocene su za Carmeuse okviri i priznanja na međunarodnom nivou koji omogućavaju našoj kompaniji dugoročnu stratešku viziju, kao i poboljšanje naše organizacije, kvaliteta naših usluga i načina na koji radimo. To je takođe odlična ekonomska i reputaciona prilika koja našim klijentima, dobavljačima i zaposlenima pokazuje rešenost da doprinesemo boljem svetu.
 

Ecovadis rating 2021
Ecovadis rating 2021