Biomasno bilo

Zabrinutost u vezi sa emisijom CO2 stvara veću potražnju za instalacijama za pretvaranje biomase u energiju (BtE). Nažalost, nije svaki izvor biomase bez zagađivača i ponekad se primećuje značajna varijabilnost. Shodno tome, treba primeniti fleksibilne i pouzdane sisteme kontrole emisija. Kao i kod svih industrijskih aplikacija, BtE postrojenja moraju da poštuju standarde kao što su oni postavljeni Direktivom o industrijskim emisijama u Evropi (2010/75/EU) i moraju poštovati povezane granične vrednosti emisije. Asortiman proizvoda CleanCalco® i tim tehničke podrške omogućavaju postizanje zahtevanih zakonskih zahteva uz najmanji mogući ekonomski uticaj.

Image
Biomass_pellets