Precipitirani kalcijum karbonat

Precipitirani kalcijum karbonat, takođe nazvan PCC, je sintetički kalcijum karbonat. Ovaj proizvod se proizvodi reakcijom kalcijum hidroksida (Ca(OH)2) i ugljen-dioksida (CO2). Ovaj proces generiše veoma beli i čisti kalcijum karbonat sa kontrolisanom kristalnom strukturom. Ovi proizvodi se koriste u širokom spektru aplikacija, uključujući proizvodnju kancelarijskog papira. Hemijska i fizička svojstva kreča su ključni parametri procesa. Carmeuse nudi proizvode i tehničku podršku za postizanje optimalne proizvodnje PCC-a.

Image
PCC_product