Čišćenje dimnih gasova

Sa preko 30 godina iskustva u industriji kontrole zagađenja, Carmeuse je na čelu pružanja sveobuhvatnih rešenja za prečišćavanje zagađivača koji izlaze iz dimnjaka naših kupaca. Izbor optimalnog procesa prečišćavanja dimnih gasova zavisi od mnogih faktora, sa dalekosežnim implikacijama za buduće operacije postrojenja. Jedna ključna determinanta leži u specifikaciji reagensa, uzimajući u obzir njegovu dostupnost i isplativost. Ovaj kritični proces donošenja odluka osigurava da naša rešenja ne samo da ispunjavaju regulatorne zahteve već i da podržavaju ekonomsku održivost poslovanja naših klijenata. Zajedno stvaramo čistiju i zeleniju budućnost za industrije i zajednice.

Image
Flue Gas Cleaning
Menu

INDUSTRIJSKI KOTLOVI

Energija je suštinska potreba za mnoge industrijske primene. Energija se koristi u različitim oblicima kao što su para, električna energija ili toplotna energija. Proizvodnja energije zahteva transformaciju fosilnih goriva ili obnovljivih izvora energije. Da bi se ispunila ograničenja emisije u sektoru, koja se odnose na emisije iz energije ili procesa, često je potrebno prečišćavanje dima. Asortiman proizvoda CleanCalco® i tim tehničke podrške omogućavaju postizanje zahtevanih zakonskih zahteva uz najmanji mogući ekonomski uticaj.

Više informacija
Industrial_boilers_3

OTPAD U ENERGIJU

Upravljanje otpadom je sada prioritet za sve nas. Smanjenje, ponovna upotreba i reciklaža našeg otpada moraju biti u fokusu svih. Ipak, povrat energije iz preostale frakcije otpada je najbolje rešenje. Ova frakcija je održivi deo lanca upravljanja otpadom i proizvodi vrednu i obnovljivu energiju. Sektor je jedan od najčistijih u Evropi, zahvaljujući smanjenju emisije zagađujućih materija iz postrojenja za pretvaranje otpada u energiju u skladu sa nekim od najstrožih svetskih propisa.

Više informacija
Waste-to-Energy

BIOMASNO BILO

Zabrinutost u vezi sa emisijom CO2 stvara veću potražnju za instalacijama za pretvaranje biomase u energiju (BtE). Nažalost, nije svaki izvor biomase bez zagađivača i ponekad se primećuje značajna varijabilnost. Shodno tome, treba primeniti fleksibilne i pouzdane sisteme kontrole emisija. Kao i kod svih industrijskih aplikacija, BtE postrojenja moraju da poštuju standarde kao što su oni postavljeni Direktivom o industrijskim emisijama u Evropi (2010/75/EU) i moraju poštovati povezane granične vrednosti emisije.

Više informacija
Biomass_3

ELEKTRANA

Važna je i postaje još važnija za našu civilizaciju jer je elektrifikacija trenutni trend. Nedavni tehnički razvoj omogućio je povećanje udela obnovljivih izvora energije kao što su vetar i sunce, ograničavajući njihov glavni nedostatak na njihovu isprekidanost. Nedostatak dovoljnog kapaciteta za skladištenje znači da su fosilna goriva i nuklearni izvori još uvek obavezan deo energetske slike kako bi se održala stabilnost mreže i pristupačnost električne energije u nekim regionima.

Više informacija
Power_plant_2