aquacalco
Product |

AQUACALCO®

AQUACALCO® predstavlja širok spektar proizvoda po meri namenjenih za sve procese prerade vode. Obuhvata sve, od pripreme vode za piće i kontrole tvrdoće, preko zahtevne pripreme procesne vode, do...

Read more
biocalco
Product |

BIOCALCO®

Paleta proizvoda BIOCALCO® razvijena je za glavne procese prerade organskih čvrstih materija, kako bi se dodatkom kreča maksimizirali višestruki efekti stabilizacije, higijenizacije i kontrole mirisa.

Read more
design build
Service | Životna sredina

Design, Building & Operation

Instalacija za kreč na lokaciji korisnika mora imati ispravan dizajn. Ovo je ključno za osiguravanje besprekornog, sigurnog i ekonomičnog rada.

Read more
product innovation
Service | Životna sredina

Inovacija Proizvoda

Carmeuse nastavlja da inovira i daje značajan doprinos industriji kreča. Tim za istraživanje i razvoj Carmeuse-a fokusiran je na razvoj novih proizvoda za prečišćavanje vode i otpada, kao i na...

Read more
recycling
Service | Životna sredina

Konsultacije o reciklaži

U konceptu cirkularne ekonomije, otpad i nusproizvodi se smatraju dragocenim resursima. U našim poljima aktivnosti ovo se odnosi na mnoge tipove nusproizvoda i puteve ponovne upotrebe ili obnove.

Read more
customer service
Service | Građevinarstvo

Korisnički Servis

We work every day to put our knowledge and skills at the service of our customers by being there for you 24/7. We’re focused on taking care of you, our customer, as well as, expanding our reach to new...

Read more