customer service
Service | Gravedinarstvo
Korisnički Servis

We work every day to put our knowledge and skills at the service of our customers by being there for you 24/7. We’re focused on taking care of you, our customer, as well as, expanding our reach to new...

Read more
logistics
Service | Gravedinarstvo
Logistička Rešenja

Kako postići najbolje rezultate kada se koristi kreč i krečnjak? Carmeuse je u mogućnosti da Vam pruži pouzdanu podršku i detaljno znanje, od trenutka kada nas upoznate. Ovu podršku i znanje nudimo...

Read more
optilit
Product |
OPTILIT®

OPTILIT® je naš asortiman proizvoda za održavanje higijene i isušivanje prostirke u štalama. Pomaže u prevenciji i kontroli infekcija i bolesti.

Read more
onsite support
Service | Gravedinarstvo
Podrška i Saveti na Terenu

Kako postići najbolje rezultate kada se koristi kreč i krečnjak? Carmeuse je u mogućnosti da Vam pruži pouzdanu podršku i detaljno znanje, od trenutka kada nas upoznate. Ovu podršku i znanje nudimo...

Read more
new product development
Service | Gravedinarstvo
Razvoj Novih Proizvoda

Carmeuse continues to innovate and make significant contributions to the lime industry. The Carmeuse Research & Development team is focused on developing new products, as well as expanding our...

Read more
supply chain
Service | Gvožđe I Čelik
Rešenja za Lanac Snabdevanja i Skladištenje

Carmeuse pozdravlja priliku da podeli svoju logističku eksperizu sa svojim klijentima, kako bi pomogao optimizaciji Vaših procesa u vezi sa lancem snabdevanja i sistema skladištenja i upravljanja.

Read more