Gravedinarstvo
Građevinski materijali
Gvožđe I Čelik
Hemikalije
Obojeni metali I rudarstvo
PCC, Celuloza I Papir
Poljoprivreda
PREČIŠĆAVANJE DIMNIH GASOVA
Staklo I Keramica
Tretman vode I otpada