cleancalco
Product |

CLEANCALCO®

Bez obzira na granu kojoj vaša industrija pripada, današnji pravni okvir zahteva kontrolu i prečišćavanje dimnih gasova pre njihovog ispuštanja u atmosferu. Postoji mnogo načina na koje se to može...

Read more
Onsite support team member
Service | Flue Gas Treatment

Podrška na Licu Mesta

Naši stručnjaci su na raspolaganju da procene bilo koje potencijalne promene prilikom rada. Kako bi bili u stanju da optimizuju ukupne troškove usaglašenosti, i da bi Vam pomogli oko rešavanja...

Read more
tune it
Service | Flue Gas Treatment

Tune-IT: Pronalaženje Vašeg problema

Industrijski procesi nikada nisu stabilni. Fluktuacije utiču na prečišćavanje dimnih gasova i mogu dovesti do ne-optimizovanih postupaka. Ako ne pratite pažljivo parametre ovog procesa, problemi se...

Read more
aquacalco
Product |

AQUACALCO®

AQUACALCO® predstavlja širok spektar proizvoda po meri namenjenih za sve procese prerade vode. Obuhvata sve, od pripreme vode za piće i kontrole tvrdoće, preko zahtevne pripreme procesne vode, do...

Read more
aquacalco nonferrous
Product |

AQUACALCO®

AQUACALCO predstavlja skup prilagođenih proizvoda namenjenih preradi rude flotacijom i hidrometalurškim procesima dobijanja metala, koji se koriste za kontrolu uticaja na životnu sredinu iz rudarstva...

Read more
safety and technical training
Service | Gvožđe i Čelik

Bezbednosna i Tehnička Obuka

Stručnjaci komapnije Carmeuse su u mogućnosti da Vam pruže profesionalnu obuku koja se odnosi na “Najbolje prakse” za bezbednu upotrebu kreča i proizvoda na bazi kreča.

Read more