Pochopení vašich potřeb

Vápno a dolomitické vápno jsou nejekonomičtější a environmentálně nejvíc šetrná tavidla. Kromě toho, že fungují jako protilátky proti nečistotám, pomáhají také vyčistit ocel a chránit žáromateriál. Měkké pálené vápno, které má velký měrný povrch a dobrou reaktivitu, podporuje odfosfoření a odsíření. Vápno s vyšší kvalitou podporuje nižší spotřebu vápna a zvýšení produktivity v procesu tavení oceli.

Jaký je vliv kvality vápna na produktivitu oceli a náklady?
Jak je možné zlepšit čas mezi odpichy (TTT) a produktivitu BOF/EAF?
Jak je možné zlepšit odfosfoření v BOF a jak je možné vyrobit čistou ocel?
 

Řešení pro vaše potřeby

  • Společnost Carmeuse dodává kvalitní produkty, které mají konzistentní vlastnosti, aby mohli výrobci oceli překonávat tyto výzvy. To vám umožňuje zaměřit se na produkci čistší oceli.
  • Naše produkty zahrnují granulované (kusové) vápno a dolomitické vápno pro přímou vsádku pomocí pásových dopravníků nebo zásobníků šrotu, mleté vápno s lepším prouděním pro injektáž přes trysky v procesu QBOP nebo KOBM a speciální vápno a dolomitické vápno pro injektáž do EAF dávkováním shora nebo injektáží přes boční stěnu.
  • Moderní průmysl vyžaduje lehčí, nákladově efektivní a pevnější ocel s nejvyšší možnou chemickou čistotou. Naše vápno pomáhá našim zákazníkům dosahovat tuto čistotu čištěním oceli od nečistot, jako jsou síra a fosfor, čehož výsledkem je vysoce kvalitní ocel.
     

Ostatní služby: Železo a ocel

Zobrazit všechny z nich
laddle_furnance
Pánevní hutnická pec
Electric Arc Furnace
Elektrické obloukové peci (EAF)