Pochopení vašich potřeb

Malty pro zednické práce, omítání a vytváření podkladových vrstev musí mít dobré vlastnosti v čerstvém i ztvrdlém stavu. Malta je velmi důležitá, protože drží cihly pohromadě nebo vytváří tvarované plochy pro konstrukce vnitřních a vnějších stěn. Carmeuse nabízí řešení SuperCalco® na bázi vápna pro architekty, dodavatele a investory za účelem uspokojení stavebních potřeb a také za účelem zajištění zdraví a udržitelnosti. 

Vlastníci, kteří realizují výstavbu a rekonstrukce, chtějí používat spolehlivé řešení a materiály. Tyto mohou pozitivně přispět k funkčním a estetickým požadavkům a požadavkům na udržitelnost budov a také ke spokojenosti lidí, kteří v těchto budovách žijí a pracují.

Projektanti, architekti a inženýři potřebují spolehlivý konečný produkt, který splňuje potřeby vlastníků. Musí kombinovat krátkodobé požadavky dodavatele, který potřebuje pracovat rychle a hospodárně, a dlouhodobé požadavky vlastníka budovy, který potřebuje trvanlivou, atraktivní a bezproblémovou stavbu.

Řemeslník potřebuje snadno zpracovatelné a konzistentní produkty, které umožňují snadnou manipulaci. Spoje a podklady pro zdicí maltu musí být okamžitě a kompletně vyplněné a jednotlivé prvky se musí klást a jejich poloha se musí upravovat rychle a jednoduše. Malty, podkladové vrstvy a omítky musí mít vlastnosti, které pomáhají řemeslníkům pracovat hladce, rychle a hospodárně s minimálním odpadem a konzistentní kvalitou práce.

Řešení pro vaše potřeby

Naše produkty řady SuperCalco® (Evropa), Enduria (jen v Rumunsku) a Bartisan (jen v Turecku) nabízejí řešení s hašeným vápnem pro zednické práce na nových a rekonstruovaných stavbách. Tato řada nabízí následující výhody pro všechny zúčastněné v daném procesu.

Zpracovatelnost
V případě produktu SuperCalco®, což je pojivo s jemnou zrnitostí a velmi velkou povrchovou plochou, dokáže tato směs zadržet velké množství vody. Zvyšuje také tekutost směsi, čímž se zlepšuje její stabilita.

Kvalita práce
Hladší a lépe zpracovatelná konzistence malt SuperCalco® plus okamžité zachytávání vody v maltě hned po aplikaci pomáhají při zajištění dobré kvality práce. Umožňuje kompletní vyplnění podkladů, jednodušší vázání a hladkou povrchovou úpravu omítky. Konečným výsledkem je velmi kvalitní povrchová úprava a vzhled spojů.

Úspory nákladů
Použití malt SuperCalco® může být ekonomičtější. Díky kombinaci zpracovatelnosti, zachytávání vody a jednoduššího použití při konzistentnějším a přesnějším vyplnění spojů a lepší přilnavosti vzniká obvykle méně odpadu. Lepší kvalita práce také snižuje pravděpodobnost potřeby přepracování nebo oprav.

Pevnost spoje
Malty SuperCalco® mají perfektní přilnavost a vázací vlastnosti díky svému vysokému stupni zpracovatelnosti, lepivosti a zadržování vody. Jsou také schopné vytvořit nepřerušený spoj s cihlovými povrchy a dokážou kompletně vyplnit jeho plochu. 

Pronikání vody
Pronikání vody do zdí a budov představuje hlavně neschopnost stavebního systému zabránit průniku vlhkosti. Voda je hnací silou jejich poškození a může zásadně ovlivnit charakteristiky a životnost mnohých prvků v budovách. Zděné stěny, postavené pomocí malt SuperCalco®, mají dobrou odolnost vůči pronikání vody.

Trvanlivost
Až do konce 20. století používaly skoro všechny zděné budovy vápenné malty. Jejich životnost a dlouhodobé charakteristiky potvrzují nespočetné historické budovy v našich obcích a městech.

Vysoká ohybová pevnost s vhodnou pevností v tlaku
Praskání je obvykle způsobené nevyhovující pevností malty ve vztahu k prvkům, které se maltou spojují. Měkčí vápenné malty nabízejí vyšší pružnost a pomáhají absorbovat malé pohyby a objemové změny, čímž se snižuje potřeba pohyblivých spojů. Malty SuperCalco® jsou pružnější a dokážou absorbovat vysoký stupeň deformace předtím, než prasknou.

Environmentální charakteristiky 
Na konci životnosti budovy malty SuperCalco® umožňují jednodušší opakované použití stavebních materiálů, což přispívá k efektivitě zdrojů.

  • Různé historické budovy v našich městech ukazují, že vápenné malty a povrchové úpravy efektivně přispívají k dlouhodobému uchování charakteristik.
  • Vápenné malty jsou všeobecně měkčí než cihly. To umožňuje jednoduché odstranění malty bez poškození, protože cihly, původně ukládané pomocí vápenné malty, je možné vyčistit a opět použít v nových stavbách.

SuperCalco® funguje jak houba na uhlík a absorbuje oxid uhličitý z ovzduší. Tento proces postupně zvyšuje jeho pevnost v průběhu času a zlepšuje uhlíkovou stopu budovy během její životnosti.

Ostatní služby: Stavební materiály

Successful development and manufacturing of building products requires that you carefully consider every aspect that goes into your production.

Zobrazit všechny z nich
hempcrete
Hempcrete
precast concrete
Prefabrikovaný beton