Řešení pro vaše potřeby

Calcitec® se využívá na výrobu fasádních hliněných cihel, protože směs je tvořená křemenem, oxidem hlinitým, živcem a oxidy železa. Takže po vypálení vznikne hnědá, růžová nebo červená cihla v závislosti na množství oxidu železitého ve směsi. Přítomnost materiálu Calcitec® ve směsi změní barvu cihly na žlutou nebo krémovou. Toto je možné korigovat použitím barvicích činidel, aby se dosáhlo široké barevné portfolio trendových cihel.

Ostatní služby: Stavební materiály

Zobrazit všechny z nich
New carpet being installed
Osnovy koberců a luxusní vinylový podlahový...
Two workers measuring roofing material
Asfaltové střechy a šindele