Zpracování kalů

Zpracování kalů hraje zásadní roli v udržitelnosti životního prostředí a ochraně vodních zdrojů. Zahrnuje různé techniky nakládání s kaly, které jsou vedlejším produktem čištění odpadních vod a průmyslových procesů, a jejich zpracování. Tato část se bude zabývat dvěma zásadními aspekty zpracování kalů: Biologické zpracování kalů a nakládání s bagrovacími kaly. Pochopení těchto procesů umožní průmyslovým podnikům a komunitám efektivně nakládat s kaly, a tím chránit vodní zdroje a podporovat ekologickou rovnováhu. Zavedením těchto technik můžeme přispět k čistší a udržitelnější budoucnosti.

Obrázek
Sludge_4
Menu

BIOLOGICKÝ KAL

"Biosolid" je obecný název pro několik typů biologických kalů. Jedná se především o kaly z komunální sféry, ze zpracování potravin a vedlejší produkty živočišného původu. Přestože vznikají jako odpad, obsahují biosolidy cenné organické látky. Proto se velké objemy těchto materiálů znovu využívají v zemědělství, lesnictví a při úpravách krajiny, a to plně v souladu s evropskou koncepcí oběhového hospodářství. Stabilizace a hygienizace jsou pro biosolid před opětovným použitím povinné. Společnost Carmeuse vyvinula řadu produktů BioCalco® tak, aby vyhovovala hlavním procesům zpracování biosolidů a maximalizovala mnohonásobný vápnící efekt.

Více informací
Sludge_1

BAGROVÁNÍ KALŮ

Bagrování je nezbytné pro splavnost přístavů a vodních cest pro vodní a povodňové hospodářství. V souladu s koncepcí oběhového hospodářství lze vybagrovaný materiál často znovu využít několika způsoby. Kontaminované sedimenty, i když se vyskytují v malých objemech, lze znovu použít pouze po speciálním zpracování. Kontaminované sedimenty a jejich konečné využití podléhají přísným environmentálním limitům. Společnost Carmeuse vyvinula produktovou řadu StabiCalco®, která splňuje požadavky na úpravu bagrovacích kalů.

Více informací
Dredging_sludge_1