Pochopení vašich potřeb

Z důvodu rostoucí poptávky po ocelových produktech vysoké kvality existuje i poptávka po nižším obsahu nečistot (jako jsou fosfor a síra) v procesu výroby oceli. Injektáž vápna do konvertoru BOF pomáhá splnit tyto přísnější požadavky. Společnost Carmeuse a její technologičtí partneři vyvinuli injektáž vápna do BOF. Ta pomáhá odfosfoření, což vede k výraznému kladnému dopadu na čistotu oceli, produktivitu a také k nižším nákladům.

Jak je možné snížit potřebu opakovaného foukání, způsobeného fosforem v konvertoru BOF?
Jak je možné zlepšit odfosfoření, abychom dosáhli čistší oceli?

Řešení pro vaše potřeby

  • Přidávání tavicích činidel do nestálé roztavené oceli s optimalizovaným načasováním.
  • Snížení obsahu fosforu optimalizací oxidačního prostředí v peci, čehož výsledkem je vysoce kvalitní ocel.
  • Přesnější injektáž vápna zajišťuje optimální alternativu k tradičním postupům přidávání kusového vápna se složitou regulací.

I když byly injektáží vápna do BOF dosažené velmi dobré výsledky, společnost Carmeuse a její strategičtí partneři se neustále snaží o další rozvoj této technologie za účelem dosažení optimálních charakteristik. Tento vývoj zahrnuje:

  • Hutnické přínosy díky zlepšené rozpustnosti vápna, konzistentně kvalitnější strusce a zlepšenému odfosfoření.
  • Přínosy procesu, které zahrnují sníženou kašovitost, eliminaci opakovaného foukání, způsobeného fosforem, 100% využití injektovaného vápna a potenciální zlepšení životnosti žáruvzdorné vyzdívky.
  • Environmentální a bezpečnostní přínosy díky čistším pracovním podmínkám.
     

Ostatní služby: Železo a ocel

Zobrazit všechny z nich
header_iron_steel
Odsíření taveniny
Electric Arc Furnace
Elektrické obloukové peci (EAF)