product innovation
Služba | Čištění vody a odpadu
Inovace produktů

Společnost Carmeuse pokračuje v inovování a zajišťuje významné přínosy pro sektor vápna. Výzkumný a vývojový tým společnosti Carmeuse se zaměřuje na vývoj nových produktů pro čištění vody a odpadů a...

Read more
quality
Služba | Čištění vody a odpadu
Kvalita a dodávka

Konzistentní kvalita činidel, která splňuje požadavky procesu, je nezbytnou podmínkou pro hladký a bezpečný provoz každé vodárenské provozovny nebo čističky vod. Schopnost Carmeuse konzistentně...

Read more
design build
Služba | Čištění vody a odpadu
Návrh, výstavba a provoz

Zařízení na vápnění v provozovně zákazníka musí mít správný design. Ten je klíčem pro zajištění bezporuchového, bezpečného a hospodárného provozu.

Read more
optimization
Služba | Čištění vody a odpadu
Optimalizace a úpravy podle požadavků zákazníků

Výběr správného činidla je pro zajištění nákladově efektivního provozu zařízení na čištění vody nebo biologických tuhých látek klíčový. Každý projekt, spojený s bagrováním nebo rekultivací, má velmi...

Read more
pilot testing
Služba | Čištění vody a odpadu
Pilotní testování

Zařízení na čištění vody a odpadu využívají složité procesy, kde si při zavádění nových činidel a řešení není možné dovolit žádné odstávky ani komplikace. Provoz na obtokovém rozvodu s pilotním...

Read more
recycling
Služba | Čištění vody a odpadu
Poradenství při recyklaci

V konceptu hospodářství využívajícího odpad se odpad a vedlejší produkty pokládají za cenné zdroje. V oblastech naší činnosti to platí pro velké množství vedlejších produktů a způsobů opětovného...

Read more