Skladování, dávkování a příprava činidla, jakož i manipulace s ním, jsou klíčové pro udržení účinnosti zařízení na čištění spalin.  Spolu mají velký vliv na spotřebu činidla a jednoduchost používání zařízení na čištění spalin.

Společnost Carmeuse má 160 let zkušeností se skladováním, dávkováním a přeměnou produktů na bázi vápníku, jakož i s jejich manipulací. Velmi rádi se o ně podělíme s našimi zákazníky, takže budou schopní budovat „nejmodernější“ zařízení na přípravu, skladování a dávkování činidla a na manipulaci s ním.

Náš příspěvek může mít různou formu, například:

  • Technická podpora během návrhu, modernizace atd., aby se zabránilo nesprávnému návrhu a poruchám.
  • Pronájem dočasných mobilních zařízení, instalovaných přímo na místě.
  • Návrh, výstavba, vlastnění, provozování, resp. údržba, skladování, přípravy, manipulace s činidlem a návrh zařízení pro vaše čištění spalin.
  • Optimalizace existujících zařízení pro hladší průběh činností na čištění spalin.

Ve spojení s naším modulem „Tune-It“ může být řízení zásob vašeho činidla na čištění spalin prováděné kompletně společností Carmeuse. To vám zajistí garanci plné dostupnosti činidla bez jakýchkoliv starostí.

Možná vás zajímá